skip to Main Content

Middelkoop en het coronavirus

Hoe gaan we bij Middelkoop om met het coronavirus COVID-19? Waar moet u rekening mee houden, bij een bezoek aan onze showroom of bij een bezoek van één van onze medewerkers / monteurs bij u thuis? Eerdergenoemde vragen kunnen we ons goed voorstellen. Daarom treft u onderstaand een reactie.

Update 14-10-2020

Naar aanleiding van de aangescherpte regelgeving, die dinsdagavond (13 oktober 2020) is bekendgemaakt, brengen wij een aantal (nieuwe) maatregelen onder uw aandacht rondom een bezoek aan onze showroom.

 • Op termijn wordt het dragen van een mondkapje verplicht. Tot die tijd is het dragen van een mondkapje een dringend advies. Het mondkapje mag worden afgezet op het moment dat u plaatsneemt aan het bureau;
 • Voor de klanten, die zowel ’s morgens als ’s middags een afspraak hebben gemaakt, attenderen we op het feit dat er tijdelijk helaas geen lunch kan worden aangeboden;
 • Op vrijdagavond zijn we tot 20:00 uur geopend in plaats van 21:00 uur;
 • De updates van 27-05-2020 en 30-09-2020 zijn nog steeds actueel.

Update 30-09-2020

Naar aanleiding van de aangescherpte regelgeving, die maandagavond (28 september 2020) is bekendgemaakt, brengen wij een aantal (nieuwe) maatregelen onder uw aandacht rondom een bezoek aan onze showroom.

 • Bij binnenkomst zijn er 2 mogelijkheden:
  • Hebt u een afspraak gemaakt via het adviesgesprekformulier, per mail of telefonisch? Dan mag u zich melden bij de receptie;
  • Hebt u geen afspraak gemaakt en brengt u spontaan een bezoek? Dan vragen wij u om enkele gegevens op het registratieformulier in te vullen. Dit formulier kunt u bij de statafel, direct na binnenkomst, invullen en daarna inleveren bij de receptie. Dit formulier is uitsluitend bedoeld voor het delen van deze contactgegevens met de GGD, op hun verzoek, voor bron- en contactonderzoek. Voor de volledigheid: Dit formulier wordt na 14 dagen vernietigd;
 • Het maximaal aantal personen waarmee u de showroom kunt bezoeken, zoals vermeld bij de update van 27-05-2020, is nog steeds actueel;
 • Ook attenderen we u nog eens op het volgende: Raak zo min mogelijk producten aan of trek daarvoor een handschoen aan. Deze liggen op diverse plaatsen in de showroom.

Update 27-05-2020

Naar aanleiding van de versoepelde regelgeving, die dinsdagavond (19 mei 2020) is bekendgemaakt, brengen wij een aantal (nieuwe) maatregelen onder uw aandacht rondom een bezoek aan onze showroom. De volgende maatregelen zijn óf blijven, vanaf 1 juni, van toepassing:

 • De 1,5 meter afstand tussen u en de adviseur blijven we uiteraard waarborgen. Dat betekent dat u met maximaal 2 personen een bezoek kunt brengen;
 • Waar we u eerder hebben gevraagd om geen kinderen mee te nemen, zijn er vanaf bovengenoemde datum weer maximaal 2 kinderen welkom. Wel vragen we u om de kinderen in uw nabijheid te houden;
 • Wellicht ten overvloede brengen we de volgende maatregel nog eens extra onder de aandacht: Raak zo min mogelijk producten aan.

Update 20-04-2020

Hierbij brengen we nogmaals enkele punten uit ons deurbeleid onder de aandacht:

 • Showroombezoek kan vanaf nu alleen op afspraak. Zodoende kunnen we het aantal bezoekers maximeren. Bel 0345 – 51 20 20 of mail naar info@middelkoopculemborg.nl. Meld u, bij binnenkomst, te allen tijde bij de receptie;
 • Groepsvorming moet worden voorkomen. Dat betekent dat u met maximaal 2 personen een bezoek kunt brengen. Uiteraard wordt hierbij de nodige afstand in acht genomen. In onze zeer ruime showroom is dat geen enkel probleem;
 • Om één lijn te trekken vragen wij u om geen kinderen mee te nemen. We behouden het recht om hier in noodzakelijke situaties vanaf te wijken. De speelhoeken zijn voorlopig niet toegankelijk.

Update 25-03-2020

Een korte update. Servicewerkzaamheden gaan alleen door bij noodgevallen, zoals een lekkage of een defect apparaat van noodzakelijk belang. Dit wordt door onze servicecoördinator beoordeelt. Houd bij deze werkzaamheden altijd voldoende afstand van de monteur, minimaal 1,5 meter. Nog beter: Houd de ruimte exclusief voor de monteur. Deze maatregel dient strikt te worden nagevolgd. Alle servicewerkzaamheden, die niet tot een noodgeval behoren, worden weer gepland zodra de omstandigheden hier ruimte toe bieden. Deze maatregel is voor ieders bestwil. Zo nemen we samen onze verantwoordelijkheid. We rekenen hierbij op uw begrip.

Update 24-03-2020

Naar aanleiding van de aangescherpte regelgeving, die maandagavond (23 maart 2020) is bekendgemaakt, brengen wij een aantal (nieuwe) maatregelen onder uw aandacht rondom een bezoek aan onze showroom.

 • Showroombezoek kan vanaf nu alleen op afspraak. Zodoende kunnen we het aantal bezoekers maximeren. Bel 0345 – 51 20 20 of mail naar info@middelkoopculemborg.nl. Meld u, bij binnenkomst, te allen tijde bij de receptie;
 • Groepsvorming moet worden voorkomen. Dat betekent dat u met maximaal 2 personen een bezoek kunt brengen. Uiteraard wordt hierbij de nodige afstand in acht genomen. In onze zeer ruime showroom is dat geen enkel probleem;
 • Om één lijn te trekken vragen wij u om geen kinderen mee te nemen. We behouden het recht om hier in noodzakelijke situaties vanaf te wijken. De speelhoeken zijn voorlopig niet toegankelijk.
 • In het halletje, tussen beide schuifdeuren, komt een tafel te staan met desinfecterende handgel. Maak hier vóór binnenkomst gebruik van;
 • Houd altijd 1,5 meter afstand;
 • Raak zo min mogelijk producten aan;
 • Bij alle adviseurs alsook bij de receptie komt er een ‘scherm’ te staan. Vergelijkbaar met een ‘scherm’ wat ook bij de kassa’s in de supermarkt wordt gehanteerd;
 • Contante betalingen of pinbetalingen zijn tot nader order niet meer van toepassing. Er wordt vanaf nu altijd een factuur gemaakt;
 • Houdt u aan de landelijke hygiëneprotocollen. Deze treft u ook onderstaand.

Zo nemen we samen onze verantwoordelijkheid.

Allereerst

Wij heten u van harte welkom bij Middelkoop Culemborg B.V. De showroom is geopend, waarbij de reguliere openingstijden van kracht zijn. De showroom en overige ruimtes worden goed en tijdig gereinigd. Tevens is in het pand desinfecterende handgel aanwezig. Tussen alle werkplekken wordt voldoende afstand gehouden. Medewerkers die gezondheidsklachten vertonen of tot de risicogroep behoren, wordt verzocht thuis te blijven. We houden de situatie elke dag in de gaten. Indien nodig worden de voorschriften aangescherpt of worden er andere maatregelen getroffen.

Hygiëneprotocol

Uiteraard volgen we de landelijke adviezen en hygiëneprotocollen van de Rijksoverheid en het RIVM. Daarom gelden de onderstaande voorschriften. We willen u vragen om rondom een bezoek aan onze showroom of rondom een bezoek van één van onze medewerkers / monteurs onderstaande hygiënevoorschriften in acht te nemen en rekenen hierbij op uw begrip.

 • We schudden geen handen;
 • Was uw handen met water en zeep of maak gebruik van desinfecterende handgel;
 • Hoest en nies in de binnenkant van uw elleboog;
 • Gebruik papieren zakdoekjes en gooi deze na gebruik direct weg;
 • Raak uw mond, neus en gezicht zo min mogelijk aan;
 • Houdt 1,5 meter afstand.

Afspraak / Bezoek

Uw (geplande) bezoek kan doorgaan, mits u geen kenmerkende klachten vertoont, zoals de Rijksoverheid en het RIVM deze rondom het coronavirus beschrijven. Hetzelfde geldt wanneer u recent in een risicogebied bent geweest of recent contact hebt gehad met een patiënt met het coronavirus? Staat er een afspraak ingepland en kunt u om bovengenoemde redenen niet komen? Neem dan geen risico en annuleer uw afspraak. Bel hiervoor naar ons algemene telefoonnummer: 0345 – 51 20 20.

Bezorgen / Inmeten / Montage / Service

Alle bezorg-/ inmeet-/ en montagewerkzaamheden gaan door, tenzij:

 • Er personen binnen uw directe omgeving zijn besmet met het coronavirus of als gezondheidsklachten hier duidelijk op wijzen. Neem te allen tijde contact met ons op, wanneer dit het geval is. Bel hiervoor naar ons algemene telefoonnummer: 0345 – 51 20 20;
 • Er medewerkers / monteurs zijn besmet met het coronavirus of als gezondheidsklachten van onze medewerkers / monteurs hier duidelijk op wijzen. In deze gevallen wordt er contact met u opgenomen;
 • De overheid besluit tot rigoureuzere maatregelen;
 • Leveranciers de geplande leveringen niet meer kunnen realiseren.

Houd bij deze werkzaamheden altijd voldoende afstand van de medewerker / monteur, minimaal 1,5 meter. Nog beter: Houd de ruimte exclusief voor de medewerker / monteur. Deze maatregel dient strikt te worden nagevolgd.

Wat betreft servicewerkzaamheden: Zie de update van 25-03-2020.

De medewerkers / monteurs zijn van bovenstaande informatie op de hoogte gebracht. Mocht u nog vragen hebben rondom een geplande klus, neem dan contact op met ons op. Bel hiervoor naar ons algemene telefoonnummer: 0345 – 51 20 20.

Afsluitend

Als directie en medewerkers beseffen we terdege dat we onze verantwoordelijkheid moeten nemen en er een bepaalde mate van voorzichtigheid is geboden. Tegelijkertijd is het van belang om met elkaar hierin een gezonde balans te vinden.

Rijksoverheid / RIVM

Meer informatie over het coronavirus, de laatste ontwikkelingen, adviezen en voorschriften treft u op de website van de Rijksoverheid of het RIVM.