skip to Main Content

Middelkoop en het coronavirus

Allereerst

Wij heten u van harte welkom bij Middelkoop Culemborg B.V. De showroom is geopend, waarbij de reguliere openingstijden van kracht zijn. De showroom en overige ruimtes worden goed en tijdig gereinigd. Tevens is in het pand desinfecterende handgel aanwezig. Tussen alle werkplekken wordt voldoende afstand gehouden. Medewerkers die gezondheidsklachten vertonen of tot de risicogroep behoren, wordt verzocht thuis te blijven. We houden de situatie elke dag in de gaten. Indien nodig worden de voorschriften aangescherpt of worden er andere maatregelen getroffen.

Hygiëneprotocol

Uiteraard volgen we de landelijke adviezen en hygiëneprotocollen van de Rijksoverheid en het RIVM. Daarom gelden de onderstaande voorschriften. We willen u vragen om rondom een bezoek aan onze showroom of rondom een bezoek van één van onze medewerkers / monteurs onderstaande hygiënevoorschriften in acht te nemen en rekenen hierbij op uw begrip.

 • In de showroom is het dragen van een mondkapje verplicht;
 • We schudden geen handen;
 • Was uw handen met water en zeep of maak gebruik van desinfecterende handgel;
 • Hoest en nies in de binnenkant van uw elleboog;
 • Gebruik papieren zakdoekjes en gooi deze na gebruik direct weg;
 • Raak uw mond, neus en gezicht zo min mogelijk aan;
 • Houdt 1,5 meter afstand.

Afspraak / Bezoek

Uw (geplande) bezoek kan doorgaan, mits u geen kenmerkende klachten vertoont, zoals de Rijksoverheid en het RIVM deze rondom het coronavirus beschrijven. Hetzelfde geldt wanneer u recent in een risicogebied bent geweest of recent contact hebt gehad met een patiënt met het coronavirus? Staat er een afspraak ingepland en kunt u om bovengenoemde redenen niet komen? Neem dan geen risico en annuleer uw afspraak. Bel hiervoor naar ons algemene telefoonnummer: 0345 – 51 20 20.

Bezorgen / Inmeten / Montage / Service

Alle bezorg-/ inmeet-/ en montagewerkzaamheden gaan door, tenzij:

 • Er personen binnen uw directe omgeving zijn besmet met het coronavirus of als gezondheidsklachten hier duidelijk op wijzen. Neem te allen tijde contact met ons op, wanneer dit het geval is. Bel hiervoor naar ons algemene telefoonnummer: 0345 – 51 20 20;
 • Er medewerkers / monteurs zijn besmet met het coronavirus of als gezondheidsklachten van onze medewerkers / monteurs hier duidelijk op wijzen. In deze gevallen wordt er contact met u opgenomen;
 • De overheid besluit tot rigoureuzere maatregelen;
 • Leveranciers de geplande leveringen niet meer kunnen realiseren.

Houd bij deze werkzaamheden altijd voldoende afstand van de medewerker / monteur, minimaal 1,5 meter. Nog beter: Houd de ruimte exclusief voor de medewerker / monteur. Deze maatregel dient strikt te worden nagevolgd.

De medewerkers / monteurs zijn van bovenstaande informatie op de hoogte gebracht. Mocht u nog vragen hebben rondom een geplande klus, neem dan contact op met ons op. Bel hiervoor naar ons algemene telefoonnummer: 0345 – 51 20 20.

Afsluitend

Als directie en medewerkers beseffen we terdege dat we onze verantwoordelijkheid moeten nemen en er een bepaalde mate van voorzichtigheid is geboden. Tegelijkertijd is het van belang om met elkaar hierin een gezonde balans te vinden.

Rijksoverheid / RIVM

Meer informatie over het coronavirus, de laatste ontwikkelingen, adviezen en voorschriften treft u op de website van de Rijksoverheid of het RIVM.