Onze visie op duurzaamheid

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) is een onderwerp dat bij veel bedrijven op de agenda staat, zo ook bij Middelkoop. Hoe kunnen we een bijdrage leveren aan de maatschappij waarin wij samenleven en werken?

Middelkoop wil werken aan duurzaamheid door het ontwikkelen, uitvoeren en continue aanscherpen van een goede visie en een helder beleid. Immers …… MVO is een voortdurend proces, geen eindstation. 

Uitgangspunten MVO

Middelkoop wil haar bijdrage leveren aan goede zorg voor de drie P’s (people, planet, profit) van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen op een praktische en simpele manier, zonder dure woorden.
Duurzaamheid, kwaliteit, respect, openheid en eenvoud, dat zijn de uitgangspunten waarmee we Maatschappelijk Verantwoord willen Ondernemen.

MVO toegepast

Middelkoop geeft invulling aan MVO op meerdere aandachtsgebieden:
- Medewerkers
- Milieu
- Maatschappij

Verantwoord vooruit

De visie op Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) binnen Middelkoop wordt momenteel vastgelegd binnen de beleidsnotitie ‘verantwoord vooruit’.
MVO gaat over medewerkers, milieu, maatschappij en het nemen van beleidsbeslissingen zonder anderen te benadelen.  

Middelkoop is van mening dat MVO bedrijven meerwaarde geeft en een bijdrage levert aan de maatschappij waar een ieder samenleeft en samenwerkt. Duurzaam, met het oog op de toekomst en op respect voor de planeet en haar bewoners.

Bewuste keuzes maken

MVO is het uitgangspunt bij investeringen, onderhoud en afdanking binnen Middelkoop. Energieverbruik van investeringen is daarom bepalend geworden.
Wanneer wij keuzes maken voor bepaalde investeringen weegt dit zwaar mee. Daarbij zijn eenmalige investeringskosten én het totale energieverbruik over vijf jaren doorslaggevend.

Naast energieverbruik, wordt bekeken in hoeverre materialen zijn gebruikt die belastend zijn voor het milieu. De productie moet op verantwoorde manier zijn gebeurd en goede afvalverwerking door producenten vinden wij belangrijk voor het milieu.

Onze visie op duurzaamheid - Verantwoord vooruit

Gezonde balans

Medewerkers hebben een waardevolle en gewaardeerde rol binnen Middelkoop. Betrouwbaarheid en betrokkenheid zijn de hoekstenen van het personeelsbeleid.
Betrouwbaarheid omdat wij waarde hechten aan het nakomen van wederzijdse afspraken. Betrokkenheid omdat we belangstelling hebben voor elkaar, voor de klanten én voor de medemens.
Met elkaar kiezen we voor werkplezier en een maximaal resultaat voor de klant, maar nooit zonder het privéleven van medewerkers te respecteren.

Laag ziekteverzuim

Bij Middelkoop kennen we een laag ziekteverzuim omdat we ons richten op gezond leven in combinatie met betrokkenheid, openheid én zo nu en dan afstand.
Wij vinden het belangrijk dat medewerkers op tijd hun vakantiedagen gebruiken om zo even afstand te nemen van het werk en fris te blijven. Overwerk wordt binnen Middelkoop Culemborg niet gestimuleerd en zondagrust wordt gerespecteerd.

Onze visie op duurzaamheid - Gezonde balans

Maatschappelijk betrokken

Middelkoop staat graag midden in de maatschappij. Jaarlijks gaat een aanzienlijk bedrag van de winst naar goede doelen. Behalve lokale sponsoring levert Middelkoop al jaren haar financiële bijdrage en personele inzet aan Vluchtelingenwerk ZOA.Zo stonden eerdere evenementen in het teken van bewustwording en betrokkenheid van bezoekers bij het vluchtelingenwerk, het inzamelen van donaties voor de organisatie en het benadrukken van het belang van schoon sanitair en water.

Onze visie op duurzaamheid - Maatschappelijk betrokken

Beoordeling 9.2 gebaseerd op 138 individuele klantbeoordelingen op 5-sterrenspecialist